Model ritmiek van organisatieverandering

In een PhD studie door Truus Poels in 2006 is ingegaan op de vraag hoe ritmiek van organisatieverandering vastgelegd kon worden en wat bij deze ritmiek de betekenis is voor de mensen die dit veranderproces doormaken. De doelstelling van dit onderzoek was om de ritmiek van een organisatieverandering bij een concrete organisatieverandering te beschrijven in een poging processen van ritmiek in beeld te brengen en vast te leggen en te onderzoeken of ritmiek in thema’s van ‘spelverloop’ benoemd kunnen worden en hoe betrokken ‘spelers’ hieraan betekenis toekennen.

Ritmiek (de meer omvattende term voor ritmische beweging) is uitgewerkt naar de thema’s: ritme en frequentie en naar de subthema’s (parameters) klemtoon, intonatie, tempo, periode en herhaling. De hoofdthema’s zijn ritme en frequentie, waarbij ritme de term is voor de regelmatig afwisselende beweging in een verandertraject (met betrekking tot informeren, overleg, interventies, besluitvorming, contacten, etcetera), en frequentie het aantal keren is dat iets plaatsvindt of niet plaatsvindt per tijdseenheid en derhalve een getal is wat aangeeft hoe vaak een verschijnsel zich gedurende zekere tijd voordoet.

you need the Adobe Flash player!
Please download it atwww.adobe.com